608 141 791

Korespondenční a fakturační
adresa:

AMSTOR s.r.o.
Rybova 1905,
500 09 Hradec Králové
Česká Republika

Půdní vestavby

Funkce půdních vestaveb:

  • uzavření spodní části střešní konstrukce
  • zakrytí instalačních vedení a vzduchotechniky
  • zlepšení tepelně-izolačních vlastností
  • zlepšení zvukově-izolačních vlastností
  • zvýšení požární odolnosti střešní konstrukce
  • ovlivnění architektonického výrazu interiéru

Půdní vestavba je horizontální, šikmá a vertikální obvodová konstrukce, tvořící vnitřní obálku konstrukce krovu. Podkonstrukce v podkroví se provádí z dřevěných latí, nebo z kovových pozinkovaných profilů. Pro tepelnou izolaci jsou pak používány materiály z minerálních vláken, které se vkládají do nosné konstrukce mezi krokve. Opláštění konstrukce se provádí pomocí impregnovaných a protipožárních sádrokartonových desek.

Podkrovní konstrukce jsou konstrukce, které vytvoří v interiéru příjemné klima a zároveň zajišťují tepelnou izolaci prostoru. Základními výhodami jsou: nízká hmotnost, rychlý a suchý proces výstavby.